Om MPA Fastigheter

Vi tror på långsiktighet!

Grunden i vårt byggande, ägande och förvaltande är långsiktighet vilket gör att när vi bygger nya- eller renoverar befintliga fastigheter har vi alltid samma grundvärdering: Hållbarhet Det viktigaste vi på jorden står inför just nu och framöver är hållbarhet, därför väljer vi som fastighetsägare att bidra med det som vi kan.

Genom att alltid ha miljö och funktion i tankarna när en ombyggnation eller nyproduktion ska utföras, försöker vi utreda vilka faktorer som gör att denna fastighet kan minimera driftkostnaderna, bli en lättförvaltad fastighet, ge trivsel och god ekonomi till våra hyresgäster.

Vi vill ha fastigheter med låga driftkostnader för att vara attraktiv bland en väldigt konkurrens utsatt marknad. När nyproduktion ska utföras bygger vi alltid med tjockare vägg- och takisolering gentemot grundkrav, lågförbrukande ventilationsaggregat och LED-ljuskällor, på så sätt bidrag vi till en positiv miljöutveckling.

Grunden för oss som fastighetsägare är långsiktighet och hållbarhet jobbar vi i den mån det går med samma entreprenörer i både projekten och förvaltningen. Detta medför att vi som fastighetsägare känner en trygghet att alltid leverera service och kvalité i rätt tid.

MPA Fastigheter äger och förvaltar ca 40 000 kvm uthyrbar yta och ca 130 000 kvm mark.

Fastigheter

Vårt fastighetsbestånd

Lediga lokaler

Lediga lokaler