Nybyggnation Bergströms Plattsättning

MPA Fastigheter uppför ny byggnad till Bergströms Plattsättning. Det nya huset färdigställs under 2019 och kommer bli cirka 900 kvadratmeter där Bergströms Plattsättning kommer att hyra större delen av ytan.

Uppförandet sker via MPA Tunbytorp AB som äger Tunbytorp 13 och som förvärvades 2016. Bygglovsprocessen förväntas starta under juni månad 2018 för att sedan påbörja markarbetena under hösten 2018, inflyttning sker november 2019.

MPA Fastigheter tackar för förtroendet som fastighetsägare och ser fram emot ett långt samarbete tillsammans.