Nu är vi igång

Bygglovsprocessen tog lite längre tid än förväntat och överklagandetiden har nu gått ut sedan en vecka tillbaka.

Schaktningsarbeten och pålning slutförs under denna vecka för att sedan börja med grunden.

Markentreprenör är Bodén Mark & Anläggning som kommer sköta alla arbetsmoment till färdig betongplatta.

Markarbetena beräknas pågå till och med vecka 49 därefter börjar vi med resning av stomme.

Uppdatering följer när betongplattan är gjuten.